Explore the Radio Palpa in shortly.

राजधानीका दुर्लभ फोटोहरु (फोटो फिचर)

0

 

राजधानीका दुर्लभ फोटोहरु हामीले विभिन्न माध्यमबाट संकलन गरेर यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेका छौं । अब यो फोटोहरु केवल फोटोमा मात्र रहने छ । तर त्यो बेलाको जनजीवन र जीवनशैलीको अध्ययनका लागि महत्वपूर्ण रहन सक्दछ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.